Logo Junior Family Webp

Privacy policy

1.1. According to the requirements of the EU Regulation 2016/679 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, amended and supplemented, juniorfamily.ro is obliged to administer in safe conditions and only for the specified purposes, the personal data on which you provide us.

1.2. Scopul colectării datelor este:

– informarea pacienților cu privire la programările realizate, rezultatele analizelor și răspunsuri la solicitările și întrebările transmise prin intermediul formularelor de pe site;

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);

– transmiterea de informații cu privire la oferte, evenimente, promoții.

1.3. Prin completarea datelor în formularul de Contact/Programare/Rezervare ofertă pacientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a juniorfamily.ro și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 1.2.

1.4. Prin citirea prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal luați la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

1.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Iași, Șos. Păcurari, nr. 46, bl. 553, parter, în atenția S.C. JUNIOR MED S.R.L., vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

1.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Iași, Șos. Păcurari, nr. 46, bl. 553, parter, Județul Iași, în atenția S.C. JUNIOR MED S.R.L., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

1.6.1. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

1.6.2. Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

1.6.3. Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

1.7. Informațiile Pacientului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

1.8. Dacă nu mai doriți să primiți informații de la juniorfamily.ro sau SC JUNIOR MED S.R.L. puteți cere ștergerea datelor din baza de date S.C. JUNIOR MED S.R.L. pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Iași, Șos. Păcurari, nr. 46, bl. 553, parter, în atenția S.C. JUNIOR MED S.R.L.